З 2013 року відкритий навчально-тренувальний відділ КУ «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР, який створений для виконання наказу МОЗ України від 18.03.2005р.№120 «Про організацію навчання медичних та немедичних працівників з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях» та відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації.

          Навчально-тренувальний відділ розташований за адресою:

          вулиця Святого Миколая, будинок 54

          Штат навчально-тренувального відділу:

 1. Льовкін Олег Анатолійович – завідувач навчально-тренувального відділу, к.м.н., асистент кафедри медицини невідкладних станів ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”, лікар-анестезіолог вищої категорії. м.т. 0971216704
 2. Серіков Костянтин Вікторович – лікар невідкладних станів навчально-тренувального відділу, к. мед. н., доцент кафедри медицини невідкладних станів ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”, лікар-анестезіолог першої категорії.
 3. Макарченко Юрій Іванович — лікар невідкладних станів навчально-тренувального відділу.
 4. Кузьменко О. О. — фельдшер навчально-тренувального відділу.
 5. Будюк І. В. — фельдшер навчально-тренувального відділу.

          Навчально-тренувальний відділ здійснює:

 1. Проведення підготовки слухачів за навчально-тренувальними програмами, затвердженими МОЗ України.
 2. Здійснює підсумковий контроль засвоєння слухачем отриманих знань шляхом проведення заліку, який включає тестову частину та оцінку володіння практичними навичками.
 3. Здійснює матеріально-технічне забезпечення процесу підготовки слухачів.
 4. Організує проведення семінарів, тренінгів та майстер-класів з залученням бригад Е(Ш)МД для вдосконалення підготовки слухачів.
 5. Організує та приймає участь у проведенні науково-практичних конференції.
 6. Розробляє методичні рекомендації та іншу наукову літературу з питань надання екстреної та невідкладної медичної допомоги постраждалим та потерпілим.
 7. В співпраці з іншими підрозділами ТМО приймає участь у впровадженнях інноваційних сучасних методів діагностиці та лікування постраждалих та потерпілих при невідкладних станах.
 8. Організує співпрацю з закладами післядипломної освіти, суспільних організації з питань вдосконалення підготовки слухачів.
 9. Ведення облікової документації.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.