Документи, що регламентують діяльність установи

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ, УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
І ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI;
 • Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 № 1809-ІІІ;

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 827 «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1116 «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1117 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1118 ’’Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1120 «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1121 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1122 «Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі»;

 

НАКАЗИ, ІНСТРУКЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ, МОЗ СРСР
ТА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ:

 • наказ МОЗ України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”. Випуск 78. Охорона здоров’я;
 • наказ МОЗ України від 23.02.2000 №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»;
 • наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1020 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року № 500»;
  наказ МОЗ України від 14.12.2010 № 1115 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 29.08.2008 № 500»;
 • наказ МОЗ України від 29.08.2008 № 500 «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України»;
 • наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
 • наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1019 «Про медичне забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
 • наказ МОЗ України від 17.01.2013 №32 «Про реалізацію положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу”;
 • наказ МОЗ України від 17.11.2010 № 999 «Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України»;
 • наказ МОЗ України від 01.06.2009 №370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги»;
 • наказ МОЗ України від 05.04.2011 №190 «Про вдосконалення оперативного інформування МОЗ України»;
 • наказ МОЗ України від 30.07.2009 № 590 «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня інформаційного забезпечення ліквідації медико- санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру»;
 • наказ МОЗ України від 03.08.2000 № 189 «Про затвердження Регламенту подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров’я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій»;
  наказ МОЗ України від 29.07.2004 № 380-ДСК «Про організацію медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона»;
 • наказ МОЗ України від 09.06.2006 № 383 «Про норми оснащення установ охорони здоров’я спеціальним та спеціалізованим санітарним автотранспортом та про режим його роботи»;
 • наказ МНС України та МОЗ України від 03.12.2008 № 882/715 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства охорони здоров’я України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками»;
 • наказ МНС України від 22.04.2003 № 119 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»;
 • наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 «Національний класифікатор України. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010»;
 • Державний стандарт України 7032:2009 «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування;
 • Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD)».